Les photos de l’agrandissement du pénis (pénoplastie)

Bienvenue aux photos avant et après l’augmentation du pénis! Ici vous pouvez regarder des photos authentiques prises avant et après une augmentation chirurgicale du pénis. Aux certaines photos, vous trouvez des informations brèves sur la technique, le chirurgien, la clinique etc.

Les photos avant et après l’augmentation chirurgicale du pénis

Här kan ni som premiumkund i klinikregistret bidra till patientupplysningen genom att ladda upp autentiska bilder i bildgalleriet. Alla bilder och beskrivningar granskas före publicering.

1. Välj den bild du vill ladda upp

Använd ”bläddra” knappen för att söka upp bilden på din hårddisk. Du kan lägga till en bild åt gången. Upprepa proceduren för att lägga till fler bilder.
2. Lägg till en beskrivande bildtext
Skriv en kortfattad information om patienten/kundens förutsättningar, behandlingen, klinikens namn samt ev. behandlare/kirurg. Ex. ”Hel bukplastik med navelförflyttning. Kvinna 36 år, 171 cm, 66 kg. Utförd på Västkustkliniken av Martin Carlstedt.

Vous pouvez regarder ci-dessous les photos avant et après des patients qui ont subi l’allongement du pénis, l’élargissement du pénis ou le processus d’agrandir son pénis (pénoplastie). L’agrandissement devient de plus en plus populaire. Les photos avant et après vous donnent une bonne compréhension de ce qu’on peut obtenir avec l’agrandissement du pénis (pénoplastie) par l’allongement du pénis ou l’élargissement du pénis. Les photos avant et après ne devraient cependant jamais être considérées comme un résultat général que chaque patient va obtenir avec la chirurgie plastique. Elles sont plutôt une indication de ce qui est possible d’obtenir par, par exemple, le processus de l’agrandissement du pénis.

« Prix de la pénoplastie | Introduction dans l’agrandissement du pénis (agrandir son pénis) »