Les photos avant et après la rhinoplastie (chirurgie du nez)

Bienvenue aux photos avant et après de la chirurgie du nez (rhinoplastie)! Ici vous pouvez regarder les photos prises avant et après de différentes interventions du nez chez les femmes et les hommes. Vous trouvez aussi des informations brèves sur les interventions.

Les photos avant et après la chirurgie du nez (les femmes et les hommes)

Här kan ni som premiumkund i klinikregistret bidra till patientupplysningen genom att ladda upp autentiska bilder i bildgalleriet. Alla bilder och beskrivningar granskas före publicering.

1. Välj den bild du vill ladda upp

Använd ”bläddra” knappen för att söka upp bilden på din hårddisk. Du kan lägga till en bild åt gången. Upprepa proceduren för att lägga till fler bilder.
2. Lägg till en beskrivande bildtext
Skriv en kortfattad information om patienten/kundens förutsättningar, behandlingen, klinikens namn samt ev. behandlare/kirurg. Ex. ”Hel bukplastik med navelförflyttning. Kvinna 36 år, 171 cm, 66 kg. Utförd på Västkustkliniken av Martin Carlstedt.

La rhinoplastie (chirurgie de nez) est une des formes les plus courantes de la chirurgie plastique. Ci-dessous vous trouvez des photos des personnes qui ont subi la rhinoplastie avant et après l’opération. Ceux qui regardent les photos devraient considérer que la chirurgie esthétique dépend des conditions uniques de chaque patient. Ces photos de la chirurgie plastique devraient alors seulement être utilisés comme une indication de ce qui est possible d’obtenir par la chirurgie du nez. Les photos après la rhinoplastie sont prises par le chirurgien plasticien du patient après la rhinoplastie.

« Les prix de la rhinoplastie | Une introduction dans la rhinoplastie (chirurgie du nez) »